LogoOmeragic on the web

Prikljucci i kontakti


1.- Koji port od dole navedenih koristimo kako bi prikljucili pisac?


2.- Koliko nozica ima port kojega nazivamo Paralelni port


3.- Za koje potrebe se obicno koristi COM port?


4.- Kako se prenose podaci preko jednog COM porta?


5.- Koliko kontakata ili COM port:


6.- Kako se obicno prikljucuje mis:


7.- Sta je istina kad se govori o jednom USB portu?


8.- Kako izgleda jedan VGA kontakt?


9.- Sta se obicno prikljucuje na jedan Gameport?


10.- Zasto se koristi IR port?


Izracunaj postignute rezultate odabirom dugmeta "Rezultat"


Izracunaj:
  

Rezultat u %:

Tacni odgovori su:

© Copyright 2018 - All Rights Reserved - Powered by Alome DC