LogoOmeragic on the web

Osnovi racunara I


1.- Svaki racunar sastoji se od dva osnovna dijela, koja?


2.- Koji typ racunara se koristi u velikim korporacijama i za upravljanje bazama podataka?


3.- Ulazna jedinica racunara jeste, koja?


4.- Graficka kartica racunara sluzi da bi smo, sta?


5.- Audio ili zvucna kartica u racunaru sluzi da bi smo, sta?


6.- Brzina CPU /centralne procesorske jedinice/ se mjeri u?


7.- Formatiranje tvrdog diska sluzi nam da bismo?


8.- Koji uredjaj koristimo da bismo racunar prikljucili na mrezu - internet?


9.- Sta od navedenog predstavlja jedan operivni sistem?


10.- Sta predstavlja skracenica DOS?


Izracunaj postignute rezultate odabirom dugmeta "Rezultat"


Izracunaj:
  

Rezultat u %:

Tacni odgovori su:

© Copyright 2018 - All Rights Reserved - Powered by Alome DC